dunkin'donuts

INTRODUCE DUNKIN' DONUTS HISTORY

THE BRAND HAS GROWN
TO MORE THAN 12,4000 RESTAURANTS
IN 46 COUNTRIES.

1946

ผลิตภัณฑ์ ดังกิ้น โดนัท

ที่เลื่องชื่อของโลกได้รับการสรรค์สร้างขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ นาย วิลเลี่ยม โรเซนเบิร์ก เริ่มธุรกิจอาหารกลางวันที่เมืองควินซี่ มลรัฐแมสซาซูเสทเมื่อปี ค.ศ. 1946 เมื่อกิจการเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงได้ขยายไลน์จำหน่ายกาแฟและโดนัท ต่อมาความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น โรเซนเบิร์ก ได้เปิดร้านโดนัทและกาแฟขึ้นในปี ค.ศ. 1948โดยได้ตั้งชื่อร้านว่า “โอเพ่น เคทเทิล”

1950

ต่อมาในปี ค.ศ. 1950

ได้มีการเปลี่ยนชื่อร้านจาก “โอเพ่น เคทเทิล”เป็น“ดังกิ้น โดนัท”พร้อมกับการปรับรูปลัษณ์ใหม่ เตรียมพร้อมสำหรับการขยายกิจการไปหลายๆสาขาในปีค.ศ.1979 ดังกิ้น โดนัทได้ขยายสาขา ไปทั่วสหรัฐอเมริกา กว่า 1,000สาขา รวมทั้งมีการเปิดสาขาและแฟรนไชส์ไปทั่วโลก

QSR

Quick Service Restaurant

ในวันนี้ ดังกิ้น โดนัท

นับเป็นธุรกิจร้านกาแฟอันดับหนึ่งของอเมริกาถ้านับในแง่ของยอดการจำหน่ายกาแฟ ซึ่งหากนับจำนวนยอดขายกาแฟในแต่ละสาขาทั่วโลกมีจำนวนกว่า 2 พันล้านถ้วยต่อปี นอกจากนี้ดังกิ้นโดนัทยังนับเป็นหนึ่งในธุรกิจ QSR(Quick Service Restaurant) ที่ใหญ่ที่สุดของโลกในด้านกาแฟและเบเกอรี่ ซึ่งขายโดนัทกาแฟมากกว่า QSR อื่น ๆ ในอเมริกา และมีสาขากว่า 12,000 สาขา ใน 44 ประเทศทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ ที่แคนตัน มลรัฐแมสซาซูเซ็ส ภายใต้การบริหารของ Dunkin’ Brands Group, Inc. ในเอเชีย Dunkin 'Donuts ดำเนินแฟรนไชส์ในไทย, มาเลเซีย, เกาหลีใต้อินโดนีเซียฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, จีนและเวียดนาม

1981

ดังกิ้นโดนัท(ประเทศไทย)

เปิดดำเนินกิจการ สาขาแรกที่สยามสแควร์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2524 (ค.ศ.1981)

เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลา 35 ปี มีสาขากระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ กว่า 280 สาขา ใน 47 จังหวัด ทั่วประเทศและเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโดนัทที่มีการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

2016

Licensee of the year

Licensee of the year 2016 และ Operation excellence จาก Dunkin’ Brands Group, Inc.

คังกิ้นโดนัท ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้า การบริการ และความสะอาดเป็นสำคัญ โดยมีการควบคุมคุณภาพตาม standard ของ Dunkin Brand International ซึ่งมีทีมงานตรวจเช็คมาตรฐานคุณภาพสินค้า และการผลิตอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปี 2559ดังกิ้น โดนัทประเทศไทยได้รับรางวัลสูงสุด อันทรงเกียรติคือรางวัล Licensee of the year 2016 และ Operation excellence จาก Dunkin’ Brands Group, Inc. ซึ่งเป็นรางวัลที่การันตี ถึงความสามารถ ในการทำยอดขายและการบริหารจัดการทั้งภายในองค์กร และการบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CSR

Winter Surprise
รณรงค์สร้างจิตสำนึก ร่วมต้านทุจริตคอรัปชั่น
พันธมิตรกับมูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ดังกิ้นโดนัท ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมไทย

โดยในอดีตได้มีการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอและในปัจจุบันได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมไทย มากมายทั้งในเรื่องการสนับสนุนกิจกรรมในวันเด็ก สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมแก่โรงเรียนต่างๆรวมทั้งกิจกรรม “Winter Surprise” ซึ่งเป็นโครงการระดมเสื้อกันหนาวเพื่อร่วมมอบความอบอุ่น ให้แก่เด็กผู้ยากไร้ทั่วประเทศในช่วงที่มีภาวะหนาวเฉียบพลันในช่วงต้นปี 2016 หรือความร่วมมือในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมของรัฐบาลเพื่อส่งเสริม คุณภาพของเด็กไทย เช่น กิจกรรม “รณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริต คอรัปชั่น” โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ของสำนักนายกรัฐมนตรี และร่วมถึงการเป็น พันธมิตรกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทยในการคิดค้นนำข้าวไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิก มาแปรรูปเป็น “โดนัทข้าวไรซ์เบอร์รี่" ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน

OUR REWARD

รางวัลที่เราได้รับ

1989

พ.ศ. 2532

ได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นจากกระทรวงพาณิชย์

1997

พ.ศ. 2540

ได้รับรางวัลมาตรฐานการประกอบการโดยรวมดีเด่น (Challenge of Excellence) จากบริษัท อัลลายด์ โดม รีเทลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล สหราชอาณาจักร

2000

พ.ศ. 2543 - 2544

โครงการรณรงค์การตลาดในหัวข้อ “รักแม่”ได้รับยกย่องจากศาสตราจารย์ Philip Kotler ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดต่างประเทศ มหาวิทยาลัย Northwestern

2005

พ.ศ.2548

ได้รับรางวัล Asia-Pacific Award “Business Transformation” จากดังกิ้น โดนัท อินเตอร์เนชั่นแนล

2008

พ.ศ.2551

ชนะรางวัลแฟรนไชส์ซีแห่งปี (Dunkin’ Brand’ Franchisee and Enterprise Awards International Partner of the Year)

2009

พ.ศ. 2552

คว้ารางวัลสุดยอดร้านค้าและร้านอาหารน่าประทับใจ (The Most Impressive Shop & Restaurant) จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2010

พ.ศ.2553

ชนะรางวัลแฟรนไชส์ซีแห่งปี Dunkin’ Brand’ Franchisee and Enterprise Awards International Partner of the Year


พ.ศ.2553

ได้รับรางวัล Brand Dedication of the Yearจาก Dunkin’ Brands Group, Inc.

2011

พ.ศ.2554

ได้รับรางวัล Dunkin’Donuts International above and beyond Award จาก Dunkin’ Brands Group, Inc.


พ.ศ.2554

ได้รับรางวัล Dunkin’Donuts International Best Guest Service จาก Dunkin’ Brands Group, Inc.

2012

พ.ศ.2555

ได้รับรางวัล Excellence in trade Certificate Outstanding Partner (Goldendonuts(Thailand)Co.,Ltd in United states and Thailand in 2012 U.S. Embassy,Bangkok

2013

พ.ศ.2556, 2557 , 2558

ได้รับรางวัล Innovation Excellence 3 ปีซ้อนจาก Dunkin’ Brands Group, Inc.

2014

พ.ศ.2559

Operation Excellence และLicensee Of the Year 2 รางวัลซ้อน จาก Dunkin’ Brands Group, Inc.

PHILOSOPHY COMPANY CORE VALUE

หลัก P-R-E-M-A

คำนิยามองค์กร

ดังกิ้น โดนัท เราพยายามปลูกสร้างค่านิยมองค์กร P-R-E-M-A ให้แก่พนักงานทุกระดับชั้น ตั้งแต่ผู้บริหารจวบจนพนักงานทุกตำแหน่ง ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมทำงานกับ ดังกิ้น โดนัทนั้น จะมีความสุข และสนุกกับการทำงานตลอดเวลา ทั้งนี้เนื่องจากดังกิ้น โดนัท ยึดถือและปฏิบัติตามหลัก P-R-E-M-A อย่างสม่ำเสมอ


หลัก P-R-E-M-A ประกอบด้วย


P - Passion :

รักและภาคภูมิใจในแบรนด์ของเรา สินค้าของเรา พนักงานของเรา และความสำเร็จของเรา


R - Respect :

ให้เกียรติและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และยอมรับความเห็นที่แตกต่าง


E - Excellence :

เป็นเลิศในด้านคุณภาพสินค้า คิดค้นวิธีการทำงานใหม่ๆ รวมถึงทุกๆ สิ่งที่เราทำ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า


M - Motivation :

ฉลองความสำเร็จ ชื่นชมยินดี และให้รางวัลแก่ผู้ประสบความสำเร็จ ทั้งระดับบุคคลและทีมงาน


A - Accountability :

มีสำนึกของความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อการตัดสินใจ ต่อการกระทำ และการรักษาคำมั่นสัญญา เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามแผน